Uppdatering av fiskevårdsplanen pågår

Uppdatering av fiskevårdsplanen pågår

Fiskevårdsplanen uppdateras årligen så den hålls aktuell och levande. Justeringar och påbyggnad av nytt framkommit material görs. I den uppdaterade versionen kommer ni få läsa om miljögifter, uttag av fisk 2023, kräftresultat och mycket annat.  Vare sig du är...
Senaste nytt om fiskevårdsplanen

Senaste nytt om fiskevårdsplanen

– Snart är den nya uppdaterade fiskevårdsplanen klar, berättar Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent på C-J Natur, som håller på att ta nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030. Arbetet har pågått kontinuerligt under...
Uppdatering av fiskevårdsplan pågår!

Uppdatering av fiskevårdsplan pågår!

C-J Natur tar nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030. I arbetet ingår fiskbestånd, vattenkvalitet, musslor, förvaltning, fiskevård och mycket mer. Planen kommer ge förslag hur Allgunnens FVOF kan bibehålla sjöns goda...
Stort provfiske genomfört i Allgunnen!

Stort provfiske genomfört i Allgunnen!

Under en veckas tid har C-J Natur på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar genomfört ett stort provfiske i Allgunnen, inom länets miljöövervakning. Allgunnens FVOF har varit med och hjälpt till på bästa sätt. I fångsten ingick bland annat gös i olika storlekar, abborre,...

Här är kräftfiske-kalendern 2022

Det finns restriktioner för när kräftfiske får ske. När, var och hur hittar du i kräftfiskekalendern nedan. Klicka på bilden för att öppna/hämta en utskrivbar PDF-version av kalendern: PS, Kom ihåg att rapportera in din kräftfångst efter fisket. Mer om...