I mitten av juni genomfördes en strandzonsinventering i Allgunnen. Styrelsen medverkade och C-J Natur utförde. Musslor, fisk och växter inventerades på några platser liksom prover av vattenkemi och sjöns fysikaliska egenskaper. Det blev flera intressanta upptäckter.
I samband med dagen ägnades kvällen åt diskussioner och arbetsmöte gällande förvaltningen av sjön framöver. Det blev en mycket givande dag och såklart en och annan historia om sjön. Överlag såg det ganska bra ut i sjön, med dess unika vatten och biologi. Rapport kommer senare.
Foto och rapport av C-J Natur. Bilden visar en av de undersökta platserna i sjön.