Kom i kontakt med Allgunnens Fiskevårdsområdesförening

Föreningens kontaktuppgifter

Allgunnens Fvof
c/o Lars Fehling
Sinnerbo 308
579 92 Högsby
E-post: info@allgunnensfvo.se
Hemsida: allgunnensfvo.se

 

Styrelsen

Ordförande:
Lars Fehling
Sinnerbo 308
579 92 Högsby
Telefon: 070 511 34 11

Kassör:
Hans Persson
Parkvägen 12
380 52 Timmernabben
Telefon: 070 266 03 16

Sekreterare:
Göran Össmar
Ravinvägen 11
579 31 Högsby
Telefon: 070 368 69 67

Ledamot:
Alf Adolfsson
Allgunnen 705
579 92 Högsby
Telefon: 070 392 45 63

Ledamot:
Magnus Asp
Backgatan 2
579 31 Högsby
Telefon: 070 592 05 83

Suppleant:
Birger Carlzen
Allgunnen 408
579 92 Högsby
Telefon: 070 660 89 83

Valberedning:
Rune Persson (Sammankallande)
Yngve Erlandsson
Jan Evert Rudhamn, 073 822 39 41

Revisorer och granskare

Revisor:
Rune Persson
Tomtestigen 20
382 37 Nybro
Telefon: 070 520 48 11

Revisor:
Yngve Erlandssson
Rödhakevägen 4
393 59 Kalmar
Telefon: 070 817 78 66

Revisor suppleant:
Anne-Marie Össmar
Ravinvägen 11
579 31 Högsby
Telefon: 076 842 66 93