Kom i kontakt med Allgunnens Fiskevårdsområdesförening

Föreningens kontaktuppgifter

Allgunnens Fvof
c/o Lars Fehling
Sinnerbo 308
579 92 Högsby
E-post: info@allgunnensfvo.se
Hemsida: allgunnensfvo.se

 

Styrelsen

Ordförande:
Lars Fehling
Sinnerbo 308
579 92 Högsby
Telefon: 070 511 34 11

Kassör:
Hans Persson
Parkvägen 12
380 52 Timmernabben
Telefon: 070 266 03 16

Sekreterare:
Göran Össmar
Ravinvägen 11
579 31 Högsby
Telefon: 070 368 69 67

Ledamot:
Alf Adolfsson
Allgunnen 705
579 92 Högsby
Telefon: 070 392 45 63

Ledamot:
Magnus Asp
Backgatan 2
579 31 Högsby
Telefon: 070 592 05 83

Suppleant:
Birger Carlzen
Allgunnen 408
579 92 Högsby
Telefon: 070 660 89 83

Suppleant:
Rune Persson
Tomtestigen 20
382 37 Nybro
Telefon: 070 520 48 11

Revisorer och granskare

Revisor:
Lars Erik Johansson
Varvsgatan 1 20
392 51 Kalmar
Telefon: 070 633 21 70

Revisor:
Elisabeth Johansson
Varvsgatan 1
392 51 Kalmar
Telefon: 076 767 77 66

Vice revisor:
Ronnie Niesel
Gesällvägen 1
579 32 Högsby
Telefon: 070 633 88 81

Valberedning

Lars-Erik Johansson, 070 633 21 70 (Sammankallande)

Yngve Erlandsson, 070 817 78 66

Micael Drottman, 072 512 07 57