Allgunnen

– en välkomnande sjö att fiska i!

Välkommen att fiska i Allgunnen – en fantastisk sjö på många sätt. Förutom storslaget fiske med chans att fånga Smålands största byten bjuder Allgunnen på storslagna scener och ett enastående friluftsliv.

Fiskekort, priser och regler

Prices for fishing-licence and rules for fishing

Preise für Angelkarte und Regeln für das Angeln

Ceny licencji we˛ dkarskich i reguly zasad we˛ dkowania

Allgunnen är en sjö i östra Småland på 1310 hektar. Den ligger i södra delen av Högsby kommun och gränsar mot Nybro kommun. Sjön ingår i Alsteråns avrinningsområde. Det finns hela 122 öar i sjön med många bra ställen för strandhugg.

Sjön har god vattenkvalitet som gör att många fiskarter trivs här som abborre, björkna, braxen, benlöja, gärs, gädda, gös, mört, lake, ruda, sarv, sutare, siklöja och signalkräfta.

Och det allra mesta är fritt tillgängligt för alla som önskar! Med fiskekort är du varmt välkommen att fiska såväl från båt som utmed Allgunnens stränder. Men det finns ändå några regler att följa:

Du måste lösa fiskekort för att få fiska i Allgunnen.

Som fisketurist är du varmt välkommen som gäst till vår fantastiska sjö, men vi ber dig respektera våra privata bryggor, stränder och fasta redskap som nät, ryssjor och bottengarn.

Allemansrätten medför såväl rättigheter som skyldigheter.

Se mer om allemansrätten här.

 

Ett paradis för fisk och fågelliv

Allgunnen är inte bara ett fiskeparadis. I och runt Allgunnen häckar även en mängd fågelkolonier som exempelvis storlom och fiskgjuse. Under höst och vår rastar dessutom en mängd flyttfåglar utmed Allgunnens stränder.

Varmt välkommen att ta del av vad vår vackra sjö har att erbjuda. Hjälp oss även att bevara flora och fauna på ett bra sätt så att även våra barn och barnbarn kan ta del av och njuta av den artrikedom och sköna miljö på samma sätt som vi gör idag!

Aktuellt

 

Lägesrapport från C-J Natur - september 2023

Lägesrapport från C-J Natur – september 2023

Under sommaren har jag utfört en mängd undersökningar i Alsteråns vattensystem. Fiskbestånd undersöks med olika provfisken och det är tydligt att...

Så underhålls Allgunnens risvasar

Risvasar är en gammal beprövad fiskevårdsåtgärd som kan gynna både fisk och vattenlevande smådjur. I sjön Allgunnen finns totalt tolv risvasar och...

Här är kräftfiskekalendern 2023

Det finns restriktioner för när kräftfiske får ske. När, var och hur hittar du i kräftfiskekalendern nedan. Klicka på bilden för att öppna/hämta en...

Här är den nya fiskevårdsplanen

Äntligen är den här - den nya fiskevårdsplan för Allgunnens FVO för åren 2023-2030. Varsågod att hämta ditt eget ex:

Senaste nytt om fiskevårdsplanen

– Snart är den nya uppdaterade fiskevårdsplanen klar, berättar Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent på C-J Natur, som håller på att ta nu fram en ny...