Fiskevårdsplanen uppdateras årligen så den hålls aktuell och levande. Justeringar och påbyggnad av nytt framkommit material görs. I den uppdaterade versionen kommer ni få läsa om miljögifter, uttag av fisk 2023, kräftresultat och mycket annat. 

Vare sig du är vattenägare eller fiskekortsköpare så är vintern en bra tid att förkovra sig vad som sker med de småländska sjöarna och naturmiljöerna. Ett intressant ämne är miljömålen där flera har koppling till de viktiga sjöarna och vattendragen. Det är ingen upplyftande läsning, det går för långsamt i arbetet. Men det är svåra saker som ofta hänger på nationella inriktningar, och ibland svårt att se lokala kopplingar. Via denna webbsida kan du läsa om detta:

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—kalmar/2023-12-18-arets-regionala-uppfoljning-av-miljomalen-ar-har.html

En sak som jag tycker ni ska ha med er är att Allgunnen är en av de viktigaste vattenresurserna i Småland. Naturen och de värden som finns runt sjön är sammanlänkade med sjön. Allgunnens FVOF arbetar på ett bra sätt framåt och ser helheten. Håll utkik på hemsidan framöver efter den uppdaterade planen!

MVH Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent
C-J Natur