Om datainsamling och hantering av personuppgifter

Allgunnens fiskevårdsområdesförening följer Datainspektionens föreskrifter om personuppgifter och samlar bara in uppgifter för specifika ändamål utan att behandla uppgifterna senare för andra ändamål.

Om en medlem avslutar sitt medlemskap raderas medlemmens personuppgifter när uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.

 

Dina rättigheter

Som medlem eller köpare av fiskekort och/eller djupkarta har du rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen

Personuppgiftsansvariga

Allgunnens fiskevårdsområdesförenings styrelse är ansvariga för personuppgifterna och kan nås här:

Föreningsinfo

 

Personuppgiftsinsamling på hemsida

På Allgunnens fiskevårdsområdesförenings hemsida allgunnensfvo.se görs en viss automatiserad insamling av data.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Datainspektionen om behandling av personuppgifter i föreningar och medlemsorganisationer: