Fisketillsyn i sjön Allgunnen

De begränsningar i tid för fiske och fångstredskap som finns är lagar som beslutas av Länsstyrelsen eller Hav och Vattenmyndigheten. Härutöver har vi som fiskevårdsområde regler som syftar till att hålla fångsuttaget på en långsiktigt hållbar nivå i balans med god naturvård. Fisketillsyn görs dels för att kontrollera att regler efterlevs, men också som en hjälp till dig för att du som fiskar här ska få en fin upplevelse.

Vi som hjälper till med tillsynen i Allgunnens fiskevårdsområde är:

Torbjörn Bringholtz

Torbjörn Bringholtz
072-22 26 183

 

Birger Carlzen

Birger Carlzén
070-66 08 983

 

Dan Erlandsson

Dan Erlandsson
070-30 66 153

 

Yngve Erlandsson

Yngve Erlandsson
070-81 77 866

 

Michael Drottman

Michael Drottman
072-51 20 757

 

Morgan Karlsson

Morgan Karlsson
070-36 76 260

 

Rune Persson

Rune Persson
070-52 04 811

 

Fisketillsynsman Fredrik Petersson

Fredrik Petersson
070-667 78 02

 

Fisketillsynsman Tommy Svanström

Tommy Svanström
070-557 99 65