Fisketillsyn i sjön Allgunnen

De begränsningar i tid för fiske och fångstredskap som finns är lagar som beslutas av Länsstyrelsen eller Hav och Vattenmyndigheten. Härutöver har vi som fiskevårdsområde regler som syftar till att hålla fångsuttaget på en långsiktigt hållbar nivå i balans med god naturvård. Fisketillsyn görs dels för att kontrollera att regler efterlevs, men också som en hjälp till dig för att du som fiskar här ska få en fin upplevelse.

Vi som hjälper till med tillsynen i Allgunnens fiskevårdsområde är:

Birger Carlzén

Birger Carlzén
070-66 08 983

 

Helge Karlsson

Helge Karlsson
076-18 82 083

 

Michael Drottman

Michael Drottman
072-51 20 757

 

Morgan Karlsson

Morgan Karlsson
070-36 76 260

 

Rune Persson

Rune Persson
070-52 04 811

 

Torbjörn Bringholtz

Torbjörn Bringholtz
072-22 26 183

 

Yngve Erlandsson

Yngve Erlandsson
070-81 77 866