Inrapportering av kräftfiske

Här kan du rapportera in dina kräftfångster till Allgunnens fiskevårdsområdesförening. När du fyllt i formuläret nedan skickas rapporten automatiskt till Göran Össmar.

OBS! Rapporten är obligatorisk för alla kräftfiskare och ska vara inlämnad senast en vecka efter avslutat fiske.

Om fält visas rödmarkerade efter att du klickat på skicka in-knappen innebär det att dessa måste fyllas i för att rapporten ska kunna skickas in. Fyll då i de nödvändiga uppgifterna och skicka in rapporten igen.

Skulle det vara problem med att skicka in rapporten på detta sätt kan du även maila in dina svar direkt till: goran.ossmar@gmail.com.

Kräftrapport

Lathund vid viktberäkning:

Total vikt = antal kräftor X 0,044

Kräftfiskekalendern 2024

Klicka på bilden för att öppna/hämta kalendern.