Inrapportering av kräftfiske

Här kan du rapportera in dina kräftfångster till Allgunnens fiskevårdsområdesförening. När du fyllt i formuläret nedan skickas rapporten automatiskt till Göran Össmar. Skulle det vara problem med att skicka in rapporten på detta sätt kan du även maila in dina svar direkt till: goran.ossmar@gmail.com.

OBS! Rapporten är obligatorisk för alla kräftfiskare och ska vara inlämnad senast en vecka efter avslutat fiske.

Kräftrapport 2020

Lathund vid viktberäkning:

Total vikt = antal kräftor X 0,044