Uppdatering av fiskevårdsplanen pågår

Uppdatering av fiskevårdsplanen pågår

Fiskevårdsplanen uppdateras årligen så den hålls aktuell och levande. Justeringar och påbyggnad av nytt framkommit material görs. I den uppdaterade versionen kommer ni få läsa om miljögifter, uttag av fisk 2023, kräftresultat och mycket annat.  Vare sig du är...
Senaste nytt om fiskevårdsplanen

Senaste nytt om fiskevårdsplanen

– Snart är den nya uppdaterade fiskevårdsplanen klar, berättar Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent på C-J Natur, som håller på att ta nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030. Arbetet har pågått kontinuerligt under...