Uppdatering av fiskevårdsplan pågår!

Uppdatering av fiskevårdsplan pågår!

C-J Natur tar nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030. I arbetet ingår fiskbestånd, vattenkvalitet, musslor, förvaltning, fiskevård och mycket mer. Planen kommer ge förslag hur Allgunnens FVOF kan bibehålla sjöns goda...

Här är kräftfiske-kalendern 2022

Det finns restriktioner för när kräftfiske får ske. När, var och hur hittar du i kräftfiskekalendern nedan. Klicka på bilden för att öppna/hämta en utskrivbar PDF-version av kalendern: PS, Kom ihåg att rapportera in din kräftfångst efter fisket. Mer om...