Lägesrapport från C-J Natur – september 2023

Lägesrapport från C-J Natur – september 2023

Under sommaren har jag utfört en mängd undersökningar i Alsteråns vattensystem. Fiskbestånd undersöks med olika provfisken och det är tydligt att fisken har gått tillbaka något i åarna, troligen har de låga flödena haft betydelse. I en mindre sjö i Badebodaån hade...
Så underhålls Allgunnens risvasar

Så underhålls Allgunnens risvasar

Risvasar är en gammal beprövad fiskevårdsåtgärd som kan gynna både fisk och vattenlevande smådjur. I sjön Allgunnen finns totalt tolv risvasar och dessa underhålls och restaureras med jämna mellanrum. Nu senast var det fem av risvasarna som restaurerades och här är...

Här är kräftfiskekalendern 2023

Det finns restriktioner för när kräftfiske får ske. När, var och hur hittar du i kräftfiskekalendern nedan. Klicka på bilden för att öppna/hämta en utskrivbar PDF-version av kalendern:   PS, Kom ihåg att rapportera in din kräftfångst efter fisket. Mer om...
Uppdatering av fiskevårdsplan pågår!

Uppdatering av fiskevårdsplan pågår!

C-J Natur tar nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030. I arbetet ingår fiskbestånd, vattenkvalitet, musslor, förvaltning, fiskevård och mycket mer. Planen kommer ge förslag hur Allgunnens FVOF kan bibehålla sjöns goda...