Det blev fel in första versionen, men nu är det strax tillrättat. Det finns ju även en båtplats i södra änden av Allgunnen.

Tjärhällarna - båtplats med isättningsramp.

Tjärhällarna – båtplats med isättningsramp.