– Snart är den nya uppdaterade fiskevårdsplanen klar, berättar Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent på C-J Natur, som håller på att ta nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030.

Arbetet har pågått kontinuerligt under 2022 och planen kommer innefatta många förslag för de kommande åren. Planen kommer bli ett levande dokument där uppdateringar görs årsvis.

Ett av förslagen handlar om de viktiga vattenväxterna, på bilden ses notblomster. Håll ut, en bit in på det nya året kan du läsa planen!

Jag passar på att önska Gott nytt fiskeår!

Läs gärna mitt nyhetsbrev/julbrev på hemsidan www.cjnatur.com.

MVH Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent

C-J Natur