Under en veckas tid har C-J Natur på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar genomfört ett stort provfiske i Allgunnen, inom länets miljöövervakning. Allgunnens FVOF har varit med och hjälpt till på bästa sätt. I fångsten ingick bland annat gös i olika storlekar, abborre, björkna och glädjande ett gäng siklöjor. Nu återstår att sammanställa alla data. En rapport tas fram till runt årsskiftet.

Rapporterat av Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent, C-J Natur, www.cjnatur.com.