C-J Natur tar nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030. I arbetet ingår fiskbestånd, vattenkvalitet, musslor, förvaltning, fiskevård och mycket mer.

Planen kommer ge förslag hur Allgunnens FVOF kan bibehålla sjöns goda status och vad som kan göras ytterligare för att förbättra fiskeresursen. Arbetet görs i samverkan med föreningen och under framtagningen sker avstämningar med jämna mellanrum.

Översyn och justeringar i planen kommer ske årligen för att göra den till ett levande dokument. Planen blir ett viktigt verktyg för föreningen och C-J hoppas på fortsatt god utveckling.

Rapport av Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent